projektiranje in inženiring za:
 
samostoječi, trojna zvezda, cik-cak, meander,...

montažna konstrukcija

aluminij, brezrjavno železo

zunanji / notranji
 
naročnik: Zavod Celeia Celje